Nieuws en publicaties:
Stress

Mensen die chronische stress ervaren hebben vaak het gevoel dat ze geen keuzes meer hebben. Dat ze de grip op hun leven kwijt zijn en dat ze geleefd worden. deze emoties en gedachten hebben een ongeloofelijke invloed op hun leven en hun lichaam. Gedachten sturen ons lichaam aan. zo gauw je een kopje koffie wilt, wordt die boodschap via een ingenieus systeem aan alle spieren en zenuwen doorgegeven zodat je naar de keuken loopt en kofie zet, een kopje pakt, koffie inschenkt en opdrinkt. Het lijkt simpel, maar die ene gedachte zet heel je lichaam aan tot actie.

Als de gedachte echter een emotie oproept dan heeft dit een veel ingrijpendere invloed op ons lichaam dan de boven beschreven gedachte. Uit onderzoek (HartMath Institute) blijkt dat emoties veel sneller en krachtiger zijn dan gedachten. Hoe sterker de emotie, hoe sterker het gevolg.Dat wat we voelen brengt a la seconde een fysiologische reactie in ons lichaam teweeg. Bovendien blijkt dat ons lichaam geen onderscheid kan maken tussen werkelijkheid en fantasie. Deze reacties vinden al plaats als je alleen maar de situatie in je hoofd voorsteld. (Deepak Chopra). Dat fantasie zo werkt is bewezen door een onderzoek met acteurs. Zij zijn bij uitstek getraind in het zich inleven in een fantasiewereld. De acteurs kregen de opdracht zich in een situatie in te leven waarin ze woede, angst of agressie voelden. Het bleek dat elke keer als ze dit voelde het gehele lichaam direct reageerde alsof er een echte situatie bestond. Dus alleen het denken en vooral voelen van een mogelijke stressituatie, geeft al alle nadelen van stress. Als alleen al een idee of een gevoel (fantasie) een fysiologische reactie in het lichaam teweeg kan brengen alsof het werkelijk gebeurt, houdt dat in dat emoties en gedachten in een belangrijke mate mede de gezondheid bepalen. Ik vind het altijd intrigerend dat oude culturen dit , wat wij nu ontdekken, allangwisten. De oude chinezen erkenden emoties als een zeer belangrijke oorzaak van ziekten en bovendien wisten ze welke emotie welk schadelijk gevolg had. En nu blijkt ook uit westers onderzoek dat elke emotie zijn eigen boodschappersstof heeft en dus een ander effect heeft in je lichaam. Het gevoel van boosheid, angst, verdriet of geluk heeft een ander gevolg voor je lichaam. Hoe dit werkt is goed te zien in de film: What de bleep do we know. Het is de kunst om (stressvolle) emoties die een negaties effect hebben op de gezondheid te veranderen in (ontspannende) positieve, opbouwende emoties.

Het hart ons emotionele brein?
De oude chinezen zeiden het al: De ziel huist in het hart. Sinds 1991 doet het Amerikaanse HeartMath-instituut wetenschappelijk onderzoek naat het verband tussen emoties en het hartritme. In 1994 ontdekte cardioloog Andrew Armour dat het hart een centraal regenende functie heeft in ons lichaam en veel meer is dan alleen een pomp van ons bloedvatensteldel. Het hart blijkt een eigen neutraal netwerk (hartbrein) te hebben dat door middel van het hartritme communiceert en invloed uitoefent op ons brein. Het hartbrein blijkt ook een eigen geheugen te hebben en is in staat om eigen beslissingen te nemen die geheel onafhankelijk zijn van de hersenen. Boevendien kan ons hart het emotionele systeem in het hoofd, het limbische systeem, beinvloeden. Het hart communiceert met het brein via het autonome zenuwstelsel, de hormonen en hartslag. Ons hart blijkt sterk te reageren op onze emoties. Hoe liefdevoller onze emoties hoe harmonieuzer ons hartritme en hoe harmonieuzer de werking van ons brein. Maar dit werkt ook andersom; hoe harmonieuzer het hartritme, hoe liefdevoller de emotie, hoe harmonieuzer het brein werkt. Het hartritme is te beinvloeden door visualisatietechnieken waarbij men zich gelukkig voelt. Daarbij neemt men een rustige, gelijkmatige ademhaling aan.

Lichaam en geest als holistisch geheel
De stessemotie die we voelen heeft allerlei lichamelijke reacties tot gevolg. Het lichaam reageert echter op een wonderlijke manier op deze emotie. Alle cellen en systemen in je lichaam communiceren met elkaar en geven de (stress)boodschap aan elkaar door. Dat wil zeggen dat je grote teen op hetzelfde moment als de hersenen exact hetzelfde weet. Het lichaam blijkt volgens de psycho-neuro-immunologie een pratend geheel te zijn dat reageert op wat je denkt en voelt. En andersom: dat wat er in je lichaam gebeurt, heeft invloed op hoe je je voelt en wat je dus denkt. Dat de geest (emotie/ gedachten) en het lichaam (materie) een degelijke invloed hebben op elkaar, is onvoorstelbaar mooi. Hierin is het holistische principe heel goed te zien.

Wie of wat de oorzaak van de gedachte of emotie is,laat ik buiten beschouwing. De gebieden zijn zeer interessant maar ze vallen buiten het onderwerp dat hier wordt behandeld.het houdt in dat we op diverse manieren, zowel via het lichaam als via de geest, invloed kunnen uitoefenen om de stressreactie te stoppen en te veranderen in een opbouwende reactie.

Emotie, houding en stress
Uit biofeedbackonderzoek kwam naar voren dat elke houding, elk ademhalingsritme invloed heeft op onze mentale en emotionele staat en andersom. Bij stressvolle gedachte gaat je blik automatisch naar beneden, ze zorgen ervoor dat je wat meer gebogen gaat lopen. Naar beneden kijken, gebogen lopen en blij zijn gaat niet goed samen. Maar dit geldt ook andersom. Als je blij ben, heb je een rechte houding en kijk je recht vooruit. Als je je gestresst voelt en jezelf dwingt rechtop te lopen en voor je te kijken, zullen je stressvolle emoties ook verminderen.

Bron: Reflexzone
Auteur: Marga van Erp